Thursday, June 17, 2021
Dân làng Ấn Độ giữ cá sấu làm con tin

Dân làng Ấn Độ giữ cá sấu làm con tin

Sau khi bắt được cá sấu ở hồ nước trong làng, người dân tại bang Uttar Pradesh ở Ấn Độ yêu cầu giới chức phải chi trả 700 USD thì mới giao nộp con vật.

NÊN ĐỌC