Thursday, June 17, 2021
Khe co giãn cầu Phú Mỹ hư hỏng

Khe co giãn cầu Phú Mỹ hư hỏng

Khe co giãn trên cầu dây văng lớn nhất TP.HCM bị hư hỏng 2 tháng nay nhưng chưa được sửa chữa. UBND TP yêu cầu chủ đầu tư khắc phục gấp theo hợp đồng BOT đã ký kết.

NÊN ĐỌC